CO TO JEST PLIP?

Portal podatkowy miasta Jasło – PLIP – to platforma prezentująca informacje o należnościach podatkowych mieszkańców Gminy Jasło, umożliwiająca w łatwy i szybki sposób uregulowanie należności przy zachowaniu pełnej kontroli nad terminami płatności oraz nad stanem zobowiązań wobec gminy. Portal podatkowy przeznaczony jest dla osób fizycznych, legitymujących się numerem PESEL oraz dla osób prawnych posiadających wskazanego pełnomocnika.