JAK ZACZĄĆ?

Logowanie do Portalu podatkowego PLIP odbywa się przy pomocy Profilu Zaufanego. Po wybraniu na stronie startowej PLIP przycisku „Zaloguj” następuje przekierowanie do strony logowania Profilem Zaufanym, gdzie użytkownik wprowadza swój login i hasło, a następnie potwierdza operację przyciskiem „Zaloguj mnie”. Wtedy następuje powrotne przekierowanie do Portalu podatkowego PLIP, gdzie użytkownik posiada już możliwość przeglądania informacji o zobowiązaniach oraz uregulowania wybranych należności w kontekście podmiotu zalogowanego Profilem Zaufanym.
W celu założenia Profilu Zaufanego, należy:
  1. Założyć konto na platformie ePUAP2 przy pomocy formularza elektronicznego dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal/rejestracja-konta.
  2. Po zalogowaniu na założone konto należy potwierdzić Profil Zaufany przy pomocy bankowości elektronicznej (logując się do swojego banku) lub wypełnić i złożyć elektroniczny wniosek o założenie profilu zaufanego (procedura dostępna pod adresem http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZalozProfil).
  3. W przypadku potwierdzania Profilu Zaufanego poprzez złożenie elektronicznego wniosku należy po jego elektronicznym złożeniu udać się z dowodem tożsamości do placówki umożliwiającej potwierdzenie danych identyfikacyjnych (np. Urząd Miasta, Urząd Skarbowy; lista pozostałych placówek, w których można potwierdzić Profil Zaufany, dostępna jest na stronie ePUAP dla zalogowanych użytkowników).
  4. Po potwierdzeniu Profilu Zaufanego można przystąpić do logowania do Portalu podatkowego PLIP.