CO OPŁACISZ?

Portal podatkowy miasta Jasło umożliwia opłacenie należności z następujących tytułów:
 • Podatek od nieruchomości od osób prawnych;
 • Podatek od nieruchomości od osób fizycznych;
 • Podatek od środków transportowych od osób prawnych;
 • Podatek od środków transportowych od osób fizycznych;
 • Podatek rolny od osób prawnych;
 • Podatek rolny od osób fizycznych;
 • Podatek leśny od osób prawnych;
 • Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • Czynsze i dzierżawy;
 • Wieczyste użytkowanie;
 • Dodatkowa opłata parkingowa;
 • Opłata za zajęcie pasa drogowego;
 • Mandaty wystawione przez Straż Miejską;
 • Opłata od posiadania psów;
 • Łączne zobowiązanie pieniężne.