PLIP - Portal podatkowy Urzędu Miasta

Informacje

Sprawdź informacje dotyczące twoich nieruchomości, zobowiązań podatkowych, deklaracje gospodarki odpadami komunalnymi.

Zobowiązania

W serwisie PLIP możesz sprawdzić i uregulować przez Internet swoje zobowiązania wobec Miasta Jasło, m.in. podatek od nieruchomości, od środków transportowych, rachunki za gospodarkę odpadami komunalnymi.

Komunikacja

Udostępniono mechanizm komunikacji z urzędnikiem obsługującym Twoje sprawy za pośrednictwem platformy ePUAP.